کتری تک استیل مدل 1، 2، 3، 4 و 5 و 6 لیتری«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»

  1. دارای ظرفیت های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 لیتری
  2. _استیل براق ضد زنگ
  3. _دارای شبکه مخصوص قرار دادن قوری
  4. _قابلیت سوت هشدار در هنگام جوش آمدن آب
  5. _دارای چای صاف کن استیل در سایز 1 لیتری