قابلمه تک چدن«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»

قابلمه تک چدن