چرخ خیاطی دستی JA 2 - 2«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»

قابلیت اتصال به دینام